EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Schending van integriteit kan samenhangen met belangenverstrengeling maar ook ‘per ongeluk’ plaatsvinden. Integriteitschendingen kunnen gevolgen hebben voor de lokale veiligheid. Bijvoorbeeld doordat fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering) of dat criminele groepen bewegingsruimte krijgen (onvolkomen BIBOB-procedures).

Schending van integriteit kan samenhangen met belangenverstrengeling maar ook het gevolg zijn van ‘niet-intentionele’ verrommeling van processen. In dit laatste geval ontstaat de integriteitschending min of meer ‘per ongeluk’. Integriteitschendingen kunnen gevolgen hebben voor de lokale veiligheid doordat bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), criminele groepen bewegingsruimte krijgen (onvolkomen BIBOB- procedures), ambtenaren of bestuurders kwetsbaar worden voor verdere aantastingen van hun integriteit.