EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Polarisatie en radicalisering

Ideologische groepen of stromingen die zo geradicaliseerd zijn dat zij door hun handelen of uitingen zorgen voor maatschappelijke spanningen. Ze vormen (mogelijk) een bedreiging voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van burgers. Deze groepen vergroten de polarisatie van de samenleving

In 2014 werd de gemeente Maastricht geconfronteerd met een aantal uitreizigers (6 personen) naar IS-strijdgebied. Als gevolg hiervan werd de aanpak van radicalisering hoog op de lokale agenda gezet. In de afgelopen jaren is provinciaal geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering professionals (800 personen), de inrichting van netwerken om de informatiepositie van de gemeenten te versterken, de samenstelling van lokale en provinciale werkgroepen voor casuïstiek en de inrichting lokale meld- en adviespunten radicalisering. Op lokaal niveau is er daarnaast in 2016-2017 prioriteit gegeven aan het inrichten van een lokale infrastructuur voor de repressieve aanpak.

Het lokale casuïstiekoverleg Maastricht-Heuvelland is ondergebracht bij het Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland. In dit 3-wekelijks overleg (gemeente, politie, O.M., reclassering en BJZ) worden de nieuwe meldingen en lopende casuïstiek besproken.