EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over risico’s van gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen.

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te onderscheiden zijn het ‘groepsrisico’ (GR) en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om de ‘naar buiten gerichte’ (ofwel externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen.