EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kijkt naar de veiligheid voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woon- en winkelgebied en school).

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jan-mrt
Verkeersongevallen 1389 1335 1517 1385 1360 1458 1120 1137 276
Verkeersoverlast - Totaal 50 65 120 132 117 110 93 92 32
Parkeerproblemen 35 43 49 53 51 46 33 41 11
Verkeersstremming 15 22 71 79 66 64 60 51 21
Snelheid (weg) 20 14 14 7 15 10 29 21 2
Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017 2019
% Te hard rijden: veel overlast [%] 27 25.7 24 25.4 23.9
Verkeersoverlast (% veel overlast) [%] 36 37.1 32.6 35.1 34.4
% Parkeerproblemen: veel overlast [%] 17.3 19.7 19 18.2 17.9
% Agressief rijgedrag: veel overlast [%] 9.4 8.6 9.8 9.1 8.4

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers.