EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Conclusies bedrijvigheid en veiligheid

Maastricht is een stad van beleving en ontmoeting. Een stad met jaarlijks miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland. Met een groeiende universiteit transformeert Maastricht steeds meer tot een bruisende studentenstad, waar het behalve goed werken en studeren ook goed recreëren is. In deze lijn ontvangt Maastricht steeds meer aanvragen voor (grootschalige) evenementen. Elk evenement vraagt om maatwerk betreffende de locatie, bezoekersaantallen en (veiligheids)maatregelen.

Beleidsmatig heeft Maastricht de ambitie om deze groei in evenementen beter te faciliteren. Dat betekent dat het aantal evenementenlocaties moet worden uitgebreid en de spreiding over de stad op

zorgvuldige wijze moet plaatsvinden. De toekomstige evenementenlocaties worden vastgelegd in onder andere de nieuwe Omgevingsvisie van Maastricht. Maar behalve spreiding op locaties vragen meer evenementen ook om meer capaciteit en middelen voor de gewenste maatregelen. Het is daarom van belang om in het MJP te anticiperen op de gevolgen van deze spreiding en groei van evenementen. Daarbij is vooral specifieke aandacht nodig voor de grootschaligheid van evenementen en de druk die dit geeft op politiecapaciteit en de nieuwe ‘terroristendreiging’ die andere maatregelen vereist, met daaraan verbonden bijkomende kosten. Andere belangrijke aandachtspunten bij evenementen zijn mogelijke demonstraties/acties die door een evenement uitgelokt kunnen worden (sinterklaasfeest, voetbalwedstrijd). Verder zijn er veiligheidsvraagstukken bij illegale culturele evenementen (zoals het ‘skatecafé’ en danceparty’s) waar rekening mee moet worden gehouden.

Gelet op het hoge aanbod aan uitgaansgelegenheden in Maastricht is het van belang om aandacht te hebben voor een veilig uitgaansgebied. Daarbij zijn drugs en alcoholverstrekking aan jongeren een belangrijk thema. Ook studenten vormen een grote doelgroep in het uitgaansleven van Maastricht.

Door een studentenbelangengroep ‘Consent Matters’ is gesignaleerd dat studenten zich zorgen maken over de veiligheid in de openbare ruimte en in het nachtleven van Maastricht. Bij Consent Matters bestaat de indruk dat straatintimidatie in Maastricht veel voorkomt en als zeer bedreigend wordt ervaren. Naar aanleiding hiervan is in oktober 2017 door de gemeenteraad een motie aangenomen om in samenwerking met de betrokken ketenpartners de regie te nemen om beleid rondom vormen van ongewenst (seksueel) gedrag gestalte te geven. Daarbij is verzocht om te onderzoeken of strafbaarstelling, zoals in onder andere Amsterdam en Rotterdam wordt gehanteerd, ook in Maastricht ingevoerd kan worden. Om de omvang van het probleem onder Maastrichtse studenten inzichtelijk te maken is de Universiteit van Maastricht bezig met een kort kwalitatief onderzoek. In de loop van 2018 wordt dat onderzoek afgerond en wordt verder beoordeeld welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn in de aanpak van seksuele intimidatie.

Specifiek is aandacht nodig voor de risico’s van ondermijnende criminaliteit in winkelgebieden. Naast brancheverschraling en een hoog verloop van ondernemers zijn bepaalde branches extra kwetsbaar voor criminele invloeden. Ondermijnende criminaliteit nestelt zich bij voorkeur in zwakke buurten van steden en in tal van kleine bedrijven (zoals belwinkels, zonnestudio’s en kapperszaken). Uit verschillende onderzoeken van de politie blijkt dat de autoverhuurbranche bijzonder risicovol is voor malafide praktijken. Het gaat dan onder meer om verhuur aan drugscriminelen en het accepteren van grote bedragen contant geld. Ondernemers moeten actief betrokken worden bij maatregelen om (ondermijnende) criminaliteit te voorkomen.