EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Veilige evenementen

De veiligheidsrisico’s die bij evenementen kunnen optreden, zoals geweld, overlast, vernieling en brandveiligheid.

Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s opleveren. Het is aan de organisator om te voldoen aan voorwaarden voor de veiligheid en aan de gemeente om de juiste voorwaarden te stellen en die te handhaven. De risico’s liggen vooral in geweld, overlast, vernieling, brandveiligheid en crisisbeheersing.