EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Veilig winkelgebied

De verschillende vormen van onveiligheid die zich in het winkelgebied kunnen voordoen. Bijvoorbeeld winkeldiefstal en zakkenrollerij.

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jan-mrt
Winkeldiefstal 423 479 364 420 378 414 290 271 87
Inbraak winkel 84 61 58 27 21 22 18 21 21
Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017 2019
% Onveilige plekken winkelgebied - Vaak/soms [%] 17.0 18.9 11.4 14.9 13.1

Een schone en goed onderhouden fysieke omgeving wordt als belangrijk thema gezien voor het behoud van een veilig winkelgebied. Preventieve maatregelen tegen winkeldiefstal, zakkenrollerij en overvallen zijn belangrijke speerpunten voor de veiligheid.

Mogelijke (langdurige) leegstand is een punt van aandacht. Leegstand kan ondermijnende criminaliteit bevorderen, omdat pandeigenaren minder kritisch zullen zijn over de huurder wanneer en (winkel)pand langer leegstaat.