EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Subjectieve veiligheid

Subjectieve veiligheid kijkt naar het ‘veiligheidsgevoel’ van bewoners in hun eigen woonbuurt.

Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017 2019
Rapportcijfer veiligheid (gem.) [score] 6.5 6.6 7 6.9 7.1
Rapportcijfer leefbaarheid (gem.) [score] 7 7.2 7.3 7.2 7.4
% Frequentie onveilig in uw eigen buurt - Vaak [%] 6.1 4.1 1.2 3 2.5

Voor de subjectieve veiligheid is het gebrek aan sociale cohesie in de buurt van invloed op de veiligheidsbeleving van bewoners. Hierdoor zijn bewoners minder weerbaar tegen (ondermijnende) criminaliteit, overlast en intimidatie.

De veiligheidsbeleving (subjectief) is in de afgelopen jaren weliswaar licht verbeterd, maar is in Maastricht over het geheel genomen nog steeds slechter dan het gemiddelde in de G32-gemeenten.