EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Fysieke kwaliteit

De fysieke kwaliteit gaat vooral over de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jan-mrt
Vernieling of zaakbeschadiging - Totaal 1073 999 766 594 673 729 638 584 150
Vernieling van of aan auto 512 511 390 287 310 310 276 248 74
Vernieling van of aan openbaar vervoer of abri 7 4 6 2 1 2 8 5 8
Vernieling van of aan openbaar gebouw 6 8 19 5 4 11 7 6 3
Vernieling van overige objecten 543 474 345 299 356 404 346 319 65
Openlijke geweldpleging tegen goederen 5 2 6 1 2 2 1 6 0
Overlast - Totaal 204 62 84 102 126 173 147 303 26
Afsteken vuurwerk 184 39 51 49 77 120 109 267 14
Overlast door stank, rook of stof 20 23 33 53 49 53 38 36 12
Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017 2019
Fysieke voorzieningen in buurt - schaalscore [score] 5.8 5.8 5.9 5.8 6.0
% Bekladding: veel overlast [%] 4.7 2.9 1.2 3.1 2.3
% Rommel op straat: veel overlast [%] 11.2 10.5 9 10.6 10.1
% Hondenpoep: veel overlast [%] 25.1 24.2 20.9 22.4 22.0
% Vernieling straatmeubilair: veel overlast [%] 4.2 3.6 2.5 3.2 3.5
Fysieke verloedering [%] 31.4 30.9 27.8 28 27.6

De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving. In het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Uit het kwantitatieve en het kwalitatieve beeld volgt dat er behoefte is aan een beter onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Dumpen van afval, rommel op straat, hondenpoep, te hard rijden en parkeerproblemen veroorzaken veel overlast.

Afname van de fysieke kwaliteit geldt als voedingsbodem van ondermijnende criminaliteit, overlast en daarmee samenhangende onveiligheidsgevoelens. Volgens de Broken Windows theory van de Amerikaanse wetenschappers Wilson en Kelling (1982) kan verloedering tot ernstigere vormen van criminaliteit leiden. Sociale en fysieke wanorde worden in deze theorie beschouwd als voorlopers van criminaliteit. Door juist de overlast en kleine overtredingen (vandalisme, graffiti, wildplassen, openbaar dronkenschap, hondenpoep) aan te pakken kunnen ernstige vormen van criminaliteit voorkomen worden. Als de vormen van overlast of het aantal overtredingen van die aard zijn dat het voor de buurt niet meer acceptabel is, dan heeft dit als effect dat mensen zich onveilig voelen.

De sociale weerbaarheid wordt aangetast als overlast in de omgeving een voor de buurt onacceptabele omvang krijgt. Mensen worden angstig en durven elkaar niet meer aan te spreken. De indruk bestaat dat het niemand wat kan schelen en het dus acceptabel is om je te misdragen in een buurt. Dat heeft een aantrekkingskracht op criminaliteit. De kracht zit in de aanpak van overlast en (kleine) overtredingen om verloedering tegen te gaan, zodat de sociale weerbaarheid wordt vergroot. Het doel is om zodanig op overlast en overtredingen te reageren dat de buurt in balans blijft en sociaal weerbaar blijft/wordt. Deze theorie heeft in de loop der jaren de nodige kritiek gehad én toch bij beleidsmakers niet aan populariteit ingeboet.

Wilson, J.Q. & Kelling, G.L. (1982), Broken Windows. The police and neighborhood safety, Atlantic Monthly (March), 29-38 Weblink