Meerjarenprogramma Veiligheid 2019-2022

Het Meerjarenprogramma (MJP) veiligheid Maastricht 2019-2022 beschrijft de veiligheidsthema’s waarmee we de komende 4 jaar aan de slag gaan. Ons doel? Een zo veilig mogelijk Maastricht in 2022. Anders dan eerst geven we onze veiligheidsaanpak nu nadrukkelijker vorm vanuit de leefwereld van onze inwoners. Met deze samenvatting zetten we al een eerste stap in die richting. Op deze website leest u wat een meerjarenprogramma inhoudt, wat het vertrekpunt is, wat we gaan doen en hoe we verder gaan.

Lees op deze website meer over de de veiligheidsanalyse, het meerjarenprogramma of de aanpak.